jueves, marzo 31, 2011

Haiku 4 Japan

yado no haru
nani mo naki koso
nani mo are
No tiene nada
mi choza en primavera.
Lo tiene todo.
                            Sodoo